Tag Archives: Манометры

Про тиск атмосфери і його вимір

Атмосфера Землі чинить тиск, як і будь-який інший газ. Хоча ми зазвичай не помічаємо атмосферного тиску, ми чутливі до змін тиску, наприклад, коли ваші вуха «закладаються» під час зльоту чи посадки, під час польоту або коли ви занурюєтеся під воду. Тиск газу обумовлено силою, яка надається молекулами газу, що зіштовхуються з поверхнями об’єктів (рисунок 1). … Continue reading

Основи атмосферного тиску повітря

Давление воздуха, атмосферное давление или барометрическое давление – это давление, оказываемое на поверхность массой воздушной массы (и ее молекул) над ней. Насколько тяжел воздух? Давление воздуха является сложной концепцией. Как может что-то невидимое иметь массу и вес? Воздух имеет массу, потому что он состоит из смеси газов, имеющих массу. Сложите вес всех этих газов, которые … Continue reading

Що таке манометр?

Манометр є науковим інструментом, який використовується для вимірювання тиску газу. Відкриті манометри вимірюють тиск газу відносно атмосферного тиску. Манометр з ртуттю або оливою вимірють тиск газу як висоту стовпа рідини ртуті або масла, що підтримує зразок газу. Як це працює? Стовпчик ртуті (або масла) відкритий на одному кінці до атмосфери і піддається тиску, який вимірюється … Continue reading

Визначення барометра

Визначення барометра Барометр – це пристрій, що вимірює атмосферний тиск. Слово «барометр» походить від грецьких слsв для «ваги» та «мера». Зміни атмосферного тиску, зареєстровані барометрами, частіше всього використовуються в метеорології для прогнозування погоди. Винахід барометра Зазвичай вважається, що Євангелісту Торрічеллі приписують винахід барометра в 1643 році, французький вчений Рене Декарт описав експеримент по вимірюванню атмосферного … Continue reading

Як Розрахувати Щільність Повітря?

Якщо потрібно розрахувати щільність сухого повітря, можна застосувати закон ідеального газу. Цей закон виражає щільність як функцію температури та тиску. Як і всі газові закони, це приближення, де мова йде про реальні гази, але дуже хороша при низьких (звичайних) тисках і температурах. Щільність повітря Важливо! Підвищення температури та тиску призводить до помилки розрахунку. Рівняння: ρ … Continue reading

Що означає щільність повітря в STP, в NPT?

В англомовних матеріалах, каталогах, сертифікатах багато стикаються в абревіатурою STP, at STP, at NPT. Що це таке? Щоб відповісти на питання, потрібно зрозуміти, що таке щільність і як визначається STP. Щільність повітря – це маса на одиницю об’єму атмосферних газів. Щільність повітря залежить від його температури і тиску. Зазвичай значення, задане для щільності повітря, дається … Continue reading

Гидравлический удар

  Гидравлический удар – изменение давления в трубопроводе, вызванное изменением скорости. От места причины изменения скорости (от задвижки) изменение давления (ударная волна) со скоростью распространяется потрубопроводу и отражается обратно от концов трубы (задвижки, магистрали, от начала истекающей струи и т. п.). Величина изменения давления обусловливается величиной потерянной скорости и не зависит от транзитного    расхода. Таким образом, если время закрытия задвижки будет … Continue reading

Показывающие манометры с электрическим сигналом

В манометрах этого типа  приведенных в таблице используются электрические измерительные системы, выдающие сигнал релейного типа ( в приборах сигнализирующих) или сигнал, пропорциональный измеряемому давлению (в приборах с электрическим выходным сигналом). Показывающие и сигнализирующие манометры, мановакуумметры и вакуумметры предназначены для измерения давления и сигнализации о достигнутых максимальном и минимальном значениях параметра.Они изготавливаются в соответствии с ГОСТ … Continue reading

Показывающие манометры. Какие они бывают?

Показывающие пружинные манометры, мановакууметры и вакуумметры предназначены для измерения избыточного давления газов и жидкостей не воздействующих на медные сплавы и сталь, в условиях плавного изменения давления и отсутствия вибоации (за исключением особо оговоренных случаев). Для уплотнения соединений, работающих в неагрессивных средах, используются прокладки из кожи, свинца, отожженной красной меди (красномедные прокладки), фибры. Приборы со шкалой … Continue reading

Свойства жидкостей и газов.

Весовая плотность Сжимаемость Поверхностное натяжение Весовая плотность ϒ (единица измерения – кг/м3). При равномерном распределении массы ϒ =G/V. При неравномерном распределении массы используют то же уравнение, но берут достаточно большие значения G и V. Массовая плотность – это величина ϒ/g, то есть с учетом g – ускорение свободного падения 9,81м/с2. Величину весовой плотности жидкостей измеряют … Continue reading