Лічильники витрати рідини швидкісні

Лічильники швидкісні

Принцип дії швидкісних лічильників полягає в тому, що  потік вимірюваної рідини, що протікає через прилад, приводить в обертання крильчатку або вертушку, швидкість обертання яких при цьому пропорційна середньої швидкості рідини, що протікає, а отже, і витраті. Швидкість обертання пропорційна витраті. Насправді коефіцієнт пропорційності залишається постійним у всьому діапазоні вимірювання приладу. Подивимося малюнки …

Водомер

Швидкісні лічильники встановлюються в закритих трубопроводах таким чином, щоб весь потік вимірюваної рідини проходив через прилад.  Рідина що протікає може підводитися до крильчатки або вертушки аксіально або тангенціально, причому в другому випадку рідина може підводитися як одним, так і декількома струменями. Лічильники з аксіальним підведенням рідини застосовуються для вимірювання великих витрат рідини, з тангенціальним підведенням – для вимірювання малих витрат.

З віссю крильчатки або вертушки зв’язується механізм для підрахунку числа обертів і, таким чином, кількості рідини. Лічильний механізм може бути розміщений безпосередньо в вимірюваній рідині або захищений від неї сальником, звідси назви лічильників «мокроходи» і «сухоходи». 🙂

Водомір

Малюнок. Водомір швидкісний з горизонтальною вертушкою.

1-корпус;
2 – вертушка;
3 – передавальний механізм;
4 – лічильний механізм;
5 – струміневипрямовувач;
6-пристрій для регулювання точності показань (перетин умовно зміщено).

одноструйныйНа малюнку показано пристрій лічильника з аксіальним підведенням рідини. Потік рідини, вступаючи в прилад, вирівнюється стрміневипрямовівачем і направляється на лопатки вертушки 2, яка виконана у вигляді багатозачідного гвинта. Обертання вертушки через черв’ячну пару і передавальний механізм 3 передається лічильному пристрою 4. Для регулювання приладу одна з перегородок струміневипрямовівача 6 робиться поворотною і коротше інших. При повороті її в одну сторону за рахунок звуження струменя між корпусом і перегородкою її швидкість стає більше, ніж швидкість інших струменів, і вона буде прискорювати рух вертушки. Поворот лопаті регулятора в іншу сторону змінює напрямок струменя і гальмує рух вертушки.

А ось на другому малюнку показано пристрій одноструменевого лічильника з тангенціальним підведенням рідини. Принцип роботи приладу такий же, як у описаного вище.

На відміну від лічильника, показаного на цьому малюнку, існують багатоструменеві лічильники з іншою конструкцією камери, в якій розміщується вертушка: камера має отвори, рівномірно розподілені по колу, призначені для рівномірного підведення рідини до вертушки.

Для забезпечення належного функціонування лічильників необхідно їх встановлювати таким чином, щоб весь перетин лічильника був повністю заповнений рідиною. Незважаючи на те, що всі лічильники мають струміневипрямовівачі, потік перед лічильником повинен бути вирівняний; для цього їх потрібно встановлювати так, щоб перед ними була пряма ділянка трубопроводу, рівна 8-10D (D – діаметр трубопроводу!). Установка швидкісних лічильників на трубопроводах часто проводиться без обвідних (байпасних) ліній, так як їх пошкодження не викликає припинення подачі рідини у лічильників з аксіальним підведенням рідини і підйомом і опусканням вертушки у лічильників з тангенціальним підведенням рідини.