Парціальні витратоміри

Парціальні витратоміри

Парціальними називаються витратоміри, якими проводяться вимірювання певної частки витрат основного потоку.
Парциальные расходомеры
Між основною витратою і витратою по обводніий трубі існує залежність з якої може бути визначена будь-яка витрата по величині іншої. Найпростіше йде справа, якщо ця залежність лінійна, тоді витрата по обводній трубі є деякою постійною часткою основної витрати.

Однак далеко не у всіх випадках вимірювання ця залежність лінійна. Залежність між перепадом тиску в обвідний трубі, створюваним трубним опором основному потоку, і витратою через цю трубу визначається характером чутливого елемента витратоміра, опором обвідної труби, типом встановлених на них запірних пристроїв і інших елементів.

Необхідність вимірювання витрат за допомогою парціальних витратомірів виникає тоді, коли установка чутливих елементів витратомірів в основному потоці з яких-небудь причин є небажаною (наприклад, велика втрата напору) або конструктивне виконання витратоміра для основного потоку заважке, як в випадку вимірювання витрат за допомогою ротаметрів або індукційних витратомірів в трубопроводах великих діаметрів.

Порівняємо деякі типи парціальних витратомірів.

Зауважимо, що для парціальних витратомірів змінного перепаду тиску в більшості випадків вимірювання коефіцієнти а і b дорівнюють нулю, тому залежність між q і Q лінійна. Це є відомою перевагою даного типу витратомірів. Однак застосування парціального витратоміра в більшості випадків недоцільно, так як його застосування супроводжується ускладненням вимірювальної схеми, не даючи істотних переваг перед звичайним способом вимірювання за допомогою пристроїв звуження потоку.

Для парціальних витратомірів обтікання залежність між Q і q нелінійна, так як коефіцієнт а, рівний перепаду тиску на поплавці або поршні, відмінний від нуля. Однак цей недолік може бути усунутий відповідним градуюванням приладу. Без аналізу методу помітимо, що для отримання задовільних результатів вимірювання даних витратомірів необхідно зменшити опір чутливого елемента приладу і збільшувати опір обвідної труби, наприклад, установка в ній діафрагми.

Найбільш привабливим є застосування індукційного парціального витратоміра. При даному способі вимырювання наявна лінійна залежність між Q і q. Крім того, установка датчика індукційного витратоміра на трубопроводі малого діаметра створює нормальні умови його роботи. Властивості індукційний витратомір дозволяє застосовувати датчики одного калібр для вимірювання різних величин витрат.

Відзначимо, що похибка парціальних витратомірів вище, ніж у витратомірів інших типів, адже похибка останніх входить як складовий елемент в похибку парціальних витратомірів. Інший істотний недолік парціальних витратомірів є те, що для отримання залежності q= F (Q), як правило, необхідне досвідчене градуювання.