Тиск рiдини. Чим вимiрюють?

Щоб вимiрятии тиск рiдини iснують манометри рiзних видiв.